Case insturen

Hoe stuur je je eigen case in?

Wil je dat er gestemd wordt over jouw schadeclaim? Dat kan! Hieronder staan een aantal regels voor je case.

  • De case heeft te maken met de schadeverzekeringen of aanvullende (zorg)modules van FBTO. We plaatsen geen cases over de basis zorgverzekering. De overheid bepaalt hier namelijk de voorwaarden van.
  • Je claim is al door ons afgehandeld. Is je claim nog in behandeling bij onze schadeafdeling, onze klachtenafdeling of een andere instantie? Dan plaatsen we je case (nog) niet.
  • Je claim gaat om een bedrag van maximaal € 2.500,-.
  • Je claim is niet als klacht behandeld door FBTO, de SKGZ (Stichting Klachten en Geschillen Zorgverzekering) of het Kifid (Klachteninstituut financiële dienstverlening).
  • Je case is niet al eerder behandeld

Wat gebeurt er met je case?

Zodra je je case hebt ingestuurd, beoordelen wij eerst of we je case plaatsen. Als schadeclaim of als onderzoek. Dat doen we met een team met medewerkers van alle afdelingen van FBTO. Dit team komt samen om jouw case te bespreken. Dat doen wij aan de hand van de bovenstaande regels. Hierover krijg je een reactie van ons. Plaatsen we je case op Onderling.nl? Dan gebeurt het volgende:

  • Wij schrijven de case. Daarin noemen we nooit je echte naam of andere persoonsgegevens. In de case omschrijven we de gebeurtenis en leggen we uit waarom je claim hebben afgewezen. Ook vertellen we waarom jij het niet terecht vindt dat we de case afwijzen.
  • Vervolgens staat je case een minimaal een maand lang op Onderling.nl. Dan kunnen deelnemers stemmen.
  • Na deze maand bekijken wij de stemmen. We komen weer samen met het team om het resultaat van de schadeclaim of het onderzoek te bespreken.
  • Is het een schadeclaim? Dan kijken wij of we volgens de deelnemers alsnog moeten vergoeden. Dat doen wij als er meer dan 100 keer gestemd is op een case en daarvan minimaal 60% vindt dat we het anders hadden moeten doen. Hierover nemen we contact met je op.
  • Bij een onderzoek nemen we de inzichten mee in de verdere ontwikkeling van onze verzekeringen en diensten. Geeft de meerderheid aan behoefte te hebben aan een aanpassing, dan betekent dit niet direct dat we dat kunnen veranderen. Binnen FBTO moeten we eerst kijken of die aanpassing te maken is. De uitkomst van het onderzoek is 1 van de onderdelen in de verbetering van onze verzekeringen. Ook dit laten we weten op Onderling.nl.
Bekijk mobiele versie